§ 3 - Rezerwacje

1. Umowa rezerwacji apartamentu zawierana jest telefonicznie lub e-mailowo przez formularz rezerwacyjny na stronie www.scharffenberg.pl z Scharffenberg Apartments, bądź za pośrednictwem systemu rezerwacji online prowadzonego przez Operatora lub podmiot przez niego upoważniony. Dokonując rezerwacji Gość pouczony zostanie o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Scharffenberg Apartments bądź Operatora dla realizacji rezerwacji i korzystania z usług Scharffenberg Apartments.

2. Rezerwacji dokonuje się określając liczbę Dób Pobytowych, przez które Gość zamierza korzystać z usług Scharffenberg Apartments.

3. Rezerwacji można dokonywać w taryfie Zwrotnej, których ceny określone zostały w Cenniku. W taryfie Zwrotnej obowiązuje 2 dniowy okres bezpłatnej anulacji licząc w tył, od dnia planowanego przyjazdu włącznie. Scharffenberg Apartments zastrzega sobie prawo do skracania lub wydłużania okresu bezpłatnej anulacji rezerwacji z zachowaniem obowiązku informacyjnego wobec Gościa.

4. Do dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie zabezpieczenia przez Gościa w postaci podania numeru karty kredytowej lub płatniczej, danych posiadacza karty, daty ważności karty i kodu CVC oraz upoważnienia do obciążenia rachunku karty, albo dokonanie płatności z góry.

5. Z chwilą otrzymania zgłoszenia rezerwacyjnego Scharffenberg Apartments lub Operator wysyła na podany przez Gościa adres e-mail informację o sposobach uiszczenia przedpłaty tytułem zaliczki na poczet świadczonych usług. W przypadku wyboru formy płatności przelewem tradycyjnym Scharffenberg Apartments lub Operator wysyła na podany przez Gościa adres e-mail numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty w wysokości 30% ceny wynikającej z cennika za planowany pobyt w przypadku rezerwacji w taryfie Zwrotnej lub 100% ceny. Po zaksięgowaniu płatności zaliczki na rachunku Scharffenberg Apartments rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej, o czym niezwłocznie informowany jest Gość dokonujący rezerwacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres mailowy.

6. Rezerwacja w taryfie Zwrotnej zawarta bezpośrednio w Scharffenberg Apartments może zostać anulowana mailowo, pisemnie, przez telefon, sms, poprzez witrynę internetową, do której odnośnik (link) przekazany został w wiadomości e-mail informującej o potwierdzeniu rezerwacji lub osobiście. 

7. Rezerwacja w taryfie Zwrotnej zawarta za pośrednictwem Operatora może zostać anulowana wyłącznie w sposób określony przez Operatora, za jego pośrednictwem.

8. W przypadku, gdyby rezerwacja dokonana w taryfie Zwrotnej została anulowana w okresie krótszym niż 2 dni przed dniem planowanego przyjazdu, Gość zobowiązany jest do zapłaty całości ceny należnej za planowany pobyt.

9. W sytuacji, gdyby anulowanie rezerwacji dokonanej w taryfie Zwrotnej dokonane zostało w terminie dłuższym niż 2 dni przed dniem planowanego przyjazdu Gościowi przysługuje zwrot przedpłaconej części ceny. Scharffenberg Apartments dokona zwrotu w terminie 3 dni roboczych, zgodnie z dyspozycją klienta lub w sposób odpowiadający dokonaniu płatności.

10. Dla rezerwacji zawieranych za pośrednictwem Operatora mogą występować odrębne zasady odwoływania rezerwacji oraz odrębne formy i terminy zwrotu należności, określone przez regulamin wewnętrzny Operatora.

11. Zmiana terminu rezerwacji nie jest możliwa, chyba że Scharffenberg Apartments wyrazi zgodę na zmianę ze względu na dostępność apartamentów w danym terminie. Dotyczy to również przedłużenia trwającego pobytu na życzenie Gościa.

12. Gość jest odpowiedzialny za poprawność podawanych danych w formularzu rezerwacyjnym oraz prawidłowe określenie planowanej daty przyjazdu i wyjazdu.